GMR maskiner fandt tusindvis af kr. bag eltavlen

Bag eltavlen gemte der sig en kæmpe energibesparelse

Billede mangler

Efter et besøg fra Blue Install blev strømforbruget sænket med 30 % i produktionshallerne.

Hos GMR maskiner i Horsens er produktionsfaciliteterne meget strømkrævende, så da belysningen skulle udskiftes, tog de fat i deres lokale rådgivende installatør. Det resulterede i en optimering af al konventionel belysning i produktionshallerne.

GMR maskiner leverer fejemaskiner, sneskrabere og større maskiner til den kommunale sektor, og produktionshallerne havde tidligere konventionel belysning, der ikke tog højde for den mængde lys, der kom udefra.

Det blev der ændret på. Der blev opsat lysarmaturer, der dæmpede lyset i forhold til det generelle lysniveau, hvilket resulterede i en besparelse på strømforbruget på hele 30 %.

Blandt andet blev der opsat lysarmaturer, der dæmper lyset i forhold til den mængde lys, der kommer ind udefra. Og effektberegningerne er til at tage og føle på. Virksomheden bruger nu kun 2/3 så meget strøm som før.

Resultater:

  • Energibesparelser
  • Værdistigning
  • Øget trivsel og funktionalitet


* Det kan kræve en betydelig investering at opnå den oplyste besparelse. Eksemplet er konkret, men indeholder tilnærmede værdier. Nærmere oplysninger og den konkrete beregning kan fås ved Blue Install.