Skift af armaturer gav besparelse på 46,5 %

Armaturskift med stor besparelse

Billede mangler

Da virksomheden Diatom A/S - et ingeniør- og handelsselskab med dansk afdeling i Hvidovre skulle have renoveret sine kontorområder, fællesrum og kantine var installatøren hurtig til samtidig at anbefale virksomheden, at skifte de gamle armaturer ud ved samme lejlighed. I de ca. 600 kvadratmeter kontorlokaler fordelt på 18 rum sad 57 stk. 60x60 armaturer.

Disse armaturer var meget gamle 3x18W med drosselspole og et tværlamel-gitter, hvor tidens tand havde gjort dem gule og afbleget. Disse armaturer afgav ikke ret meget lys og overholdt heller ikke normen i Dansk Standard (DS700).

De nye armaturer har længere levetid og en meget mere behagelig belysning. Virksomheden har opnået et meget højere belysningsniveau med det nye armatur kontra det eksisterende 3x18W armatur og samtidig beholdt det samme antal armaturer.

Besparelse uden bevægelsesmeldere (PIR), som er den løsning virksomheden valgte, er på ca. 46,5% %.

Der kunne yderligere placeres bevægelsesmeldere med dagslysføler i rummene for at optimere energibesparelsen i kontorerne til mellem 50-60%.

Den samlede tilbagebetalingstid på renoveringen af belysningen hos Diatom A/S er beregnet til 3 år. 

Energiberegning:
energibesparelsen med de nye BLUE INSTALL armaturer er på ca. 46,5%.