Energioptimer belysningen.

Energioptimering af belysning med PLC hos CO-RO FOOD A/S.

Billede mangler

Med lysstyring via PLC er der opnået en 80% besparelse på arealbelysningen rundt om fabrikken med en tilbagebetalingstid inden for 3 år. Tidligere brændte lyset natten igennem og på trods af sparepærer var forbruget højt. Med stigende el-priser kom der imidlertid fokus på omkostningerne ved belysning rundt om fabrikken.

Valget af en PLC løsning frem for en traditionel CTS løsning skete, fordi virksomhedens installatør og programteknikere selv har styr på PLC’ens muligheder, programmering, vedligehold, reservedele og udbygning. Et traditionelt CTS anlæg kan sammenlignes med en ”black box”, der ville være vanskelig at vedligeholde og udbygge - selv med yderligere træning i ny software.

Efterfølgende beregninger af energiforbruget i en lagerhal med den nye PLC/Ethernet løsning viser områder hvor der før var 194 dage om året med fuld belysning. Her er der nu reduceret til 64 dage med fuld lys. Virksomheden har her opnået en besparelse på ca. 70%.

Virksomheden har oplevet en ”knækket” energikurve, på trods af en stigende produktionskurve gennem de sidste år med 5-7% om året.
Med den nye skattereform står virksomheden imidlertid over for en ekstra beskatning på ca. 800.000 kr. indtil år 2015. Denne ekstra beskat- ning skal nedbringes ved yderligere fremtidige energioptimeringsprojekter på virksomheden. 

Energiberegning:
Med lysstyring via PlC har virksomheden opnået en 80% besparelse på arealbelysningen rundt om fabrikken. Tilbagebetalingstid under 3 år.