Sluk for strømslugerne, som hos Danish Crown.

Tråd- og batteriløse trykknapper gør det nemt for Danish Crown i Herning at slukke for strømslugende maskiner

Billede mangler

Nogle gange er det de små ting, der skal til for at opnå store resultater. Helt bogstaveligt, for styring med  trykknapper til betjening af maskiner fylder ikke meget. Men i slagterikoncernen Danish Crowns palleteringsafdeling i Herning har de nye trykknapper vist sig at løse en hidtil uløselig opgave med store fordele som resultat.

Udfordringen

I palleteringsafdelingen bliver store pakker friskslagtet kød løftet over på paller med 12 vakuumsugere, der fungerer som kraner. Vakuumsuger- ne hænger ned fra loftet i den store hal og skal flytte sig mange meter fra transportbånd til palle.

”På grund af afstandene har det indtil nu ikke være muligt for os at etablere tænd/sluk for maskinerne med ledning - simpelthen fordi ledninger ikke kan holde til det i længden. Det betød, at vakuumsugerne praktisk taget var tændt hele tiden”, forklarer forsyningsmester Brian Skov fra Danish Crown Herning. 

Løsningen

Med styringsløsningen kan man nu sige farvel til kablingen, fordi de nye trykknapper er trådløse. Hver knap sender et radiosignal til en modtagerenhed, monteret i styringsboksen til vakuumsugeren. 

”Vi har hele tiden vidst, at der lå en stor besparelse i at slukke for vakuumsugerne, og derfor har vi længe kigget efter en løsning. Da vi så de nye trykknapper, var vi ikke i tvivl om, at det er den helt rigtige løsning på vores problem.”

”Anskaffelsesprisen er oven i købet eget lav, så det var ikke nogen vanskelig beslutning at tage,” forklarer Brian Skov. Monteringen var lige så nem. Et trådløst tryk monteres på hver vakuumsuger, og en modtager forbindes til hver af de seks styringsbokse.

En ekstra bonus er, at Brian Skov og hans kolleger ikke behøver bruge tid på løbende udskiftning af batterier i knapperne. De er nemlig batteriløse og fungerer ved, at knappen omdanner den mekaniske energi fra trykket til elektrisk energi til det radiosignal, der sendes til modtagerenheden.

Resultatet

At medarbejderne nu slukker for maskinerne, når de ikke er i brug, har givet Danish Crown helt kontante fordele. ”Ikke alle vakuumsugere er i drift hele tiden, og nu er fem af dem slukket hele tiden. Så der er ingen tvivl om, at vi høster store besparelser. Med mere end 8.000 driftstimer om året og fem slukkede maskiner, der ellers ville bruge 3 kW, sparer vi omring 120.000 kWh om året. Det er til at tage og føle på”, siger Brian Skov.

Han vil nu vurdere, om de trådløse trykknapper med fordel kan tages i brug andre steder i organisationen.