Beskyt dig mod lyn, inden det er for sent.

Når der tales om sikkerhed i forbindelse med bygninger og installationer, bør sikkerheden også omfatte de skader, der kan opstå på grund af lynnedslag.

Billede mangler

De nyeste danske målinger i forbindelse med registrering af lynnedslag viser, at vi har 0,5 - 1 lyn pr. km2 pr. år.

For at sikre sig mod direkte lynnedslag er det nødvendigt, at bygningerne udstyres med et ydre lynbeskyttelsesanlæg. Såfremt et sådant ydre lynbeskyttelsesanlæg skal være effektivt, skal det omfatte både et ydre anlæg samt en omfattende potentialudligning og en lyn-/transientbeskyttelse af de tekniske installationer.

En effektiv beskyttelse mod direkte lynnedslag bør altid udføres efter den nyeste danske og europæiske standard, som er DS/EN 62305. Risikoen for indirekte påvirkning fra lyn er langt større end for direkte lyn. Dette betyder, at installationer, som er 1-2 km fra, hvor der sker et direkte lynnedslag, vil kunne påvirkes af de felter, der opstår i forbindelse med lynudladningen (Fig. 1). Der bør derfor altid udføres transientbeskyttelse af installationer for at nedbringe antallet af skader og udfald på grund af overførte og inducerede overspændinger i forbindelse med følsomt elektrisk udstyr.

Nogle af de spørgsmål, vi ofte hører i forbindelse med transient-/overspændingsbeskyttelse på grund af lynnedslag, er:

  • Er der krav om overspændingsbeskyttelse i lovgivningen, Stærkstrømsbekendtgørelsen eller andre steder?
  • Hvilke krav er der til beskyttelses- komponenterne?
  • Hvordan udføres en effektiv over- spændingsbeskyttelse?
  • Hvor god skal jordelektroden være? 

Fig. 1: Transienter kan som vandrebølger optræde 1-2 km fra, hvor lynudladningen sker, og de kan være på adskillige tusind volt. 

Billede mangler

Er der krav om overspændingsbeskyttelse i Stærkstrømsbekendtgørelsen? Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, kapitel 44 handler generelt om beskyttelse mod overspændinger. Bestemmelserne i 443 omhandler beskyttelse af elektriske installationer mod atmosfæriske overspændinger, overført fra forsyningsnettet, og mod koblingsoverspændinger, forårsaget af materiel i selve installationen. Overspændinger er i 443.2.2 inddelt i fire forskellige kategorier, kaldet impulsholdespændingskategorierne I

  • IV. Materiel af kategori IV monteres i nærheden af installationens forsy- ningspunkt og skal kunne klare en impulsholdespænding på 6 kV.

Om materiel af impulsholdespændingskategori I oplyses følgende: Materiellet er beregnet for tilslutning til den faste installation, når beskyttelsesforanstaltninger er udført uden for materiellet - enten i den faste installation, eller mellem den faste installation og materiellet - for at begrænse transiente overspændinger til et specificeret niveau. Dette betyder, at der er krav om, at der udføres overspændingsbeskyttelse i enhver installation, når der installeres materiel af impulsholdespændingskategori I.

Kategori I udstyr er, efter en tolkning fra Sikkerhedsstyrelsen (IEC 60664-1 kap. 2.2.2.1.1 note 4), udstyr, som indeholder elektroniske kredse.

Dette betyder i praksis, at der skal udføres overspændingsbeskyttelse i næsten alle installationer!