Optimal belysning til DSV i Sverige.

Trafikcentret er beliggende i Landskrona og er Nordeuropas største af sin art med mere end 100.000 kvadratmeter bebygget areal.

Billede mangler

BLUE INSTALL udarbejder hver dag belysningsforslag til mange forskellige størrelser og typer af projekter. DSV’s nye trafikcenter er et eksempel på et af de større anlæg. Trafikcentret er beliggende i Landskrona og er Nordeuropas største af sin art med mere end 100.000 kvadratmeter bebygget areal. At udføre den ideelle belysningsløsning til et projekt i denne målestok påkaldte den knowhow og ekspertise, som BLUE INSTALLS belysningsorganisation er garant for. Den særligt krævende opgave beviste, at optimal belysning sagtens kan kombineres med god total økonomi. Til opgaven blev udviklet en række fleksible løsninger, hvor energi og funktionalitet var i højsædet. Selv om elprisen i Sverige er forholdsvis lavere end i Danmark, så er et lavt energiforbrug og driftsomkostninger stadig af stor betydning i så stort et anlæg.

Distributionshal og lagerhotel

Til disse områder - som udgør ca. 87.000 kvadratmeter inklusive indskudte dæk og sluser mv. - blev der monteret ca. 3.000 industriarmaturer med forskellige  lysfordelinger, bestykninger og installationsform. For at opnå den korrekte belysning mellem de smalle reolgange blev der udviklet en specielt smalstrålende reflektoroptik. Som lyskilde blev der valgt T5 lysstofrør 2x80W monteret med dæmpbar elektronisk højfrekvens forkobling forberedt til DALI protokollen. (DALI står for Digital Addressable Lighting Interface). Armaturet var en variant af det effektive ToTo industriarmatur, der bl.a. udmærker sig ved høj virkningsgrad og præcis lysstyring. Der blev valgt ’Long Life’ lysstofrør med en økonomisk levetid på 45.000 timer. LED løsninger blev foreslået, men efter nøjere gennemgang af samtlige specifikationer blev dette alternativ fravalgt.

Billede mangler

Lysstyring med sensorunits 

For at opnå yderligere elbesparelser blev der til anlægget leveret et avanceret lysstyringsanlæg med en lang række forskellige funktioner, som i forløbet blev foreslået bygherre og rådgivere. Til anlægget blev der installeret ca. 325 stk. kombinerede bevægelses- og dagslyssensor units, hvor kravet blandt andet bestod i sikker detektering af bevægelse fra 12 meters monteringshøjde. (De valgte sensorer kunne faktisk anvendes i op til 15 meters højde). For at undgå utilsigtet tænding af belysningen i de individuelle reolgange krævede det, at bevægelsesmelderenes ’detekteringsområde’ var præcist afgrænset i forhold til hallens øvrige trafikårer samt områder for varemodtagelse og forsendelse.

Samtlige sensorer var på samme måde som armaturer monteret med stik og kabler og kunne således monteres vilkårligt i installationen. Sensorer blev forbundet indbyrdes med et 2-leder BUS-kabel, der blev afsluttet i de overordnede styringsenheder, der blev centralt placeret i bygningen. (BUS-kabler blev ligeledes monteret med stik og blev i stort omfang leveret i færdige længder. Efter installationen af sensorunits blev sensorernes funktioner programmeret fra gulvniveau. Eksempelvis belysningsniveau for dagslysstyringen, den enkle sensors tilhørsforhold i henhold til såvel zone som område samt mulighed for overordnet sluk/tænd af hele belysningsanlægget.

Bevægelsesfunktionen blev programmeret, således at 10 minutter efter registrering af bevægelse, blev lyset dæmpet til 10% af maksimal. Efter yderligere 30 minutter uden bevægelses slukkedes belysningen i det pågældende område. Kravet om høj fleksibilitet og muligheden for let at optimere funktioner eller ved ændring af lokalernes indretning på et senere tidspunkt var også ønsket. Foruden enkel og hurtig omprogrammering af de installerede, blev ønsket yderligere opfyldt ved, at der er mulighed for at indsætte flere ’slave-sensorer’ uden at ændre elinstallationen.