Ét ventilationsanlæg - 4 boliger

4 boliger på Slagelsevej 12 i Næstved er der valgt en decentral ventilationsløsning, hvor der monteres ét ventilationsanlæg.

Billede mangler

Der stilles i Bygningsreglement 2015 (BR 15) krav om ventilation i alle beboelsesbygninger. I enfamiliehuse er det tilladt at lave ventilationen enten som naturlig eller mekanisk, mens der i alle andre beboelsesbygninger er krav om mekanisk ventilation med varmegenvinding [BR 15, §6.3.1.2, stk. 3].

I boligerne på Slagelsevej 12 i Næstved er der valgt en decentral ventilationsløsning, hvor der monteres ét Airmaster CV 200 ventilationsanlæg i hver boligenhed. Dette sikrer en effektiv og kontrolleret ventilation af boligenhederne, hvor de enkelte beboere har mulighed for individuelt at regulere for eksempel indblæsningstemperatur og luftmængde, således ventilationen tilpasses de enkelte beboeres ønsker og komfortniveau.

Med udgangspunkt i de forudsætninger, der er angivet på de efterfølgende sider, er der foretaget en beregning af indblæsningsluftens temperatur efter varmeveksleren. Beregningen er foretaget på timebasis gennem et helt år, hvor der er taget udgangspunkt i DRY vejrdata. På baggrund af denne beregning kan energiforbruget til opvarmning af indblæsningsluften fra den aktuelle temperatur efter varmeveksleren op til den ønskede indblæsningstemperatur estimeres. Foruden varmeforbruget er der foretaget en estimering af elforbruget på baggrund af ventilatorernes og styringens elforbrug under de angivne driftsforhold.

Energiforbruget er estimeret for to forskellige situationer:

Case 1:          Konstant indblæsning og udsugning med 126 m³/h døgnet rundt 365 dage om året.

Case 2:          Som Case 1 men med overstyring af indblæsning og udsugning til 200 m³/h to timer dagligt.

Ved en antaget fjernvarmepris på 0,75 kr./kWh og elpris på 2,25 kr./kWh kan følgende energiforbrug og driftsomkostninger beregnes. Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i ét anlæg:

Case 1:

                                                     CV 200              BR10 krav           Naturlig ventilation

Energiforbrug                              

 • Varmeforbrug:                    20 kWh/år            201 kWh/år            4.242 kWh/år
 • Elforbrug                            204 kWh/år           307 kWh/år                   0 kWh/år
 • Samlet energiforbrug      224 kWh/år           508 kWh/år            4.242 kWh/år

Omkostninger

 • Varmeforbrug:                  15,00 kr./år            150,75 kr./år          3.181,50 kr./år
 • Elforbrug                          459,00 kr./år           690,75 kr./år                       0 kr./år
 • Samlet energiforbrug     474,00 kr./år           841,50 kr./år          3.181,50 kr./år        

Case 2:

                                                     CV 200              BR10 krav           Naturlig ventilation

Energiforbrug                              

 • Varmeforbrug:                    28 kWh/år            211 kWh/år            4.448 kWh/år
 • Elforbrug                            222 kWh/år           322 kWh/år                   0 kWh/år
 • Samlet energiforbrug      250 kWh/år           533 kWh/år            4.448 kWh/år

Omkostninger

 • Varmeforbrug:                  21,00 kr./år            158,25 kr./år          3.336,00 kr./år
 • Elforbrug                          499,50 kr./år           724,50 kr./år                       0 kr./år
 • Samlet energiforbrug     520,50 kr./år           882,75 kr./år          3.336,00 kr./år