Belysning i staldene.

Lys er ikke blot af stor betydning for dyrene, men også for mennesker, og således er lys en vigtig del af arbejdsmiljøet. Effektiv og intelligent styring af lys sørger samtidig for et lavt elforbrug, en nemmere hverdag og ekstra tryghed.

Billede mangler

Intelligent styring af landbrugets belysning i fx. staldene giver et bedre lys til arbejdet, et sundere arbejdsmiljø og mere effektive medarbejdere. Og det giver i sidste ende også bedre resultater. 

Ændringer i dagslængden gennem de forskellige tider af året er af stor betydning for dyrs fysiologiske tilpasning til deres fysiske miljø. Et velkendt fænomen er, at nogle dyr kun er reproduktivt aktive på en bestemt årstid. Kvæg regnes normalt ikke med i gruppen af dyr, hvis reproduktive cyklus styres af dagslængden.

Alligevel er der påvist en vis effekt af årstid på kvægets reproduktion. Derudover har dagslængden også indflydelse på blandt andet tilvækst, mælkeydelse og sundhed. Lys er ikke blot af stor betydning for dyrene, men også for mennesker, og således er lys en vigtig del af arbejdsmiljøet.

For at opnå gode arbejdsforhold og optimale produktionsbetingelser skal lysforholdene i stalden være tilpasset mennesker og dyrs behov. Behovet omfatter tilstrækkelig lysstyrke og et passende forhold mellem perioder med lys og mørke. Derudover skal lysanlægget ud fra et energimæssigt synspunkt være reguleret, så kun det nødvendige antal lux er til rådighed.

Stalde er som regel et hårdt miljø, så man bør tage højde for nogle simple elementer i valg af staldbelysninger:

Belysningsarmaturets materialer skal være godkendte til at kunne modstå et hårdt miljø, med kraftige dampe, som regel skal man være opmærksom på armaturets clips, er de i et plastmateriale eller i rustfri stå. Kan armaturet bund og skærm modstå da kraftige dampe. Hvis ikke man er opmærksom på dette vil materialerne hurtigt blive porøse.

Vil du være klogere på dine egne muligheder med staldbelysning, så kontakt nærmeste BLUE INSTALL-installatør her og hør mere.