Naturlig ventilation.

Ved naturlig ventilation er det udeluftens termiske og dynamiske egenskaber - temperatur og vind - der sørger for ventilationen indenfor. Så sparer du el til ventilationsanlægget. Med den rigtige styring er det lige så effektivt.

Billede mangler

På Grønvangskolen i Vejen har man valgt naturlig ventilation, og det har givet et godt indeklima for de 800 elever og deres lærere. Naturlig ventilation fungerer i al sin enkelhed ved at åbne vinduerne, vel at mærke styret således at der ikke opstår træk, men der sikres en passende udskiftning af luften i alle lokaler. Vinduerne styres automatisk og reguleres via temperatur- og CO2-følere i det enkelte lokale samt en vejrstation på taget.

Grønvangskolen er inddelt i 62 klimazoner, så ventilationen kan tilpasses forskellige behov. Der er jo forskel på, om en klasse sidder stille og terper tyske verber, eller den er aktiv i gymnastiksal eller skolekøkken.

På skolen er der udbredt tilfredshed med systemet. Ifølge den tekniske serviceleder på skolen, Ejner Roldgaard, nyder alle den friske luft, og han tilføjer: ”WindowMaster, som har installeret systemet, har gjort et godt job med at regulere anlægget ind. Det betyder, at skolen i dag har et ventilationssystem, der kører optimalt både sommer og vinter."

Vil du vide mere om naturlig ventilation? Kontakt den lokale BLUE INSTALL-installatør her og hør mere.