Personlig ventilation.

På hvert enkelt dealerbord er der monteret et ventilationsarmatur, hvor medarbejderen selv kan bestemme over sit eget mikroklima.

Billede mangler

På Jyske Banks dealer floor arbejdes der meget intenst og med et hav af computerskærme samt en storskærm bagerst i lokalet. Og man sidder tæt, for afdelingen er ved at vokse ud af lokalet. Så er dårligt indeklima uundgåeligt – eller er det?

Fra et rør over skærmen forsynes arbejdspladsen med frisk luft, der reguleres individuelt med et hurtigt virkende spjæld. Man sparer på energiforbruget, blandt andet ved ikke at skulle køle hele rummet.

Driftsingeniør Kent Sørensen følte, at han var løbet tør for muligheder. Mange forskellige forsøg på at forbedre indeklimaet på bankens dealer floor i Silkeborg, havde vist sig utilstrækkelige og havde resulteret i trækgener og for høje temperaturer. Så testede de Exhaustos personlige ventilation og fandt løsningen.

På hvert enkelt dealerbord er der i dag monteret et ventilationsarmatur, hvor medarbejderen selv kan bestemme over sit eget mikroklima. Luftretningen kan være vertikal eller horisontal og luftmængden kan reguleres, lige fra kuling til svag brise.
Det er tydeligt, at det var præcis denne løsning, medarbejderne havde brug for. Indstillingerne på de enkelte armaturer viser sig nemlig at være vidt forskellige og helt afhængige af den enkelte medarbejders ønsker og behov.

Ventilationen på arbejdspladsen kan være med til at sprede bakterier. Ved personlig ventilation er der lavere smittefare og dermed lavere sygefravær. Hvis man øger luftmængden fra 5 liter i sekundet til 10 liter i sekundet får man en gennemsnitlig forbedring af medarbejdernes præstationsevne på 20 % - med PV fra Exhausto får hver medarbejder 8 til 10 liter frisk luft i sekundet.

Kontakt den lokale BLUE INSTALL-installatør her og hør mere om, hvordan indeklimaet kan blive bedre på arbejdspladsen.