Elmåleren løber baglæns.

Et solcelleanlæg kan dække hele eller dele af dit elforbrug og dermed give en stor besparelse på energiregningen.

Billede mangler

Elpriserne stiger, og det gør et solcelleanlæg til en god investering. Tilbagebetalingstiden er nu nede på 10-14 år, og anlægget lever mindst 25 år. Elinstallatør Martin Ehrhorn, El Fyn, har monteret Schüco solcelleanlæg på de 10 boliger i Ferritslev. Med et sydvendt tag er der en rigtig god rentabilitet.

Et solcelleanlæg, som er tilsluttet elnettet, kan dække hele eller dele af dit elforbrug og dermed give en stor besparelse på energiregningen. Da afregningen mellem dig og elforsyningen sker som netto-afregning, sparer du også afgifterne på den el, du selv producerer.
Når solen skinner, producerer cellerne strøm. Det er jævnstrøm, som i en inverter omdannes til 230 volt vekselstrøm. Din elmåler skiftes ud med en reversibel elmåler, som kan aftage overskuds-el fra inverteren og sende det ud på elnettet.

Så når elproduktionen i solcellerne er større end husets forbrug, sendes det ud på nettet – måleren løber ganske enkelt baglæns. Når året er omme, betaler du kun for de kWh, som dit forbrug er større end din produktion.

Billede mangler

Selvforsynende med strøm

Der findes solcelleanlæg med årlig ydelse fra 900 kWh til 5.300 kWh ved gennemsnitligt antal solskinstimer. En typisk husholdning med fire personer bruger omkring 4.500 kWh, så det vil være muligt at blive selvforsynende med el. Størrelsen på anlægget afhænger af den fysiske plads på taget og af, hvor stor en investering du har lyst til at foretage.

Fem dobbelthuse med i alt 10 boliger på hver 98 kvadratmeter i Ferritslev på Fyn har fået installeret hver sit 9 m2 solcelleanlæg på taget. Hvert anlæg vil kunne producere 1.330 kWh el om året og dermed dække en betydelig del af boligens elforbrug.
Besparelsen på elregningen er velkommen hos udlejeren, Fåborg-Midtfyns Entreprenør, men den primære grund til at montere solceller på taget var, at husene så kunne designes med større vinduesareal og stadig overhold energikravene.

Anlægget er monteret af El Fyn, der oplever en kraftigt stigende interesse for solcelleanlæg. Fem dobbelthuse på Fyn har fået installeret et solcelleanlæg, som er tilsluttet elnettet. Et solcelleanlæg, som er tilsluttet elnettet, kan dække hele eller dele af dit elforbrug og dermed give store besparelser.

Vil du være klogere på dine egne muligheder med solceller, så kontakt nærmeste BLUE INSTALL-installatør her og hør mere.